Educatie pentru viata

educatie pt viata

 


 

 

Susţinem educaţia pe tot parcursul vieţii şi credem că dezvoltarea noastră personală este un proces continuu.
Starea de bine este o atitudine şi de aceea, prin programele pe care le dezvoltăm, dorim să sprijinim activ orice persoană în ceea ce priveşte modul său de a se optimiza personal.
Activităţile din cadrul programelor noastre îşi doresc să susţină, pe lângă serviciile psihologice, precum consilierea şi psihoterapia, şi educaţia experienţială. De aceea dorim să oferim un context în care se pot forma abilităţi de viaţă sănătoase, în care se pot dezvolta abilităţile de viaţă ale copiilor şi tinerilor, având totodată rolul de a informa cu privire la modalităţile prin care ne putem dezvolta personal eficient, de a combate comportamentele dezadaptative şi de a forma comportamente sănătoase de adaptare la situaţii de viaţă, altfel spus, de a ne antrena cât mai bine din punct de vedere psihologic.

Ne dorim să susţinem copiii şi tinerii, cât şi adulţii, în autocunoaşterea şi creşterea stimei de sine, prin:
– a învăţa să îşi identifice interesele, abilităţile, valorile;
– a reflecta asupra alegerilor lor şi a consecinţelor acestora;
– a identifica modelele şi depăşind limitările autoimpuse;
– înţelegerea şi acceptarea blocajelor;
– explorarea opţiunilor pe care le pot avea în plan personal, educaţional şi profesional;
– a se poziţiona corect în raport cu ceilalţi şi a-şi îmbunătăţi relaţiile interpersonale;
– a îşi recunoaşte nevoile personale şi a se motiva personal.

 

A îţi descoperi resursele şi calităţile personale, a explora lumea cu curiozitate, a rămâne în permanenţă ancorat în prezent, este valoros. Antrenamentul personal începe de timpuriu şi el devine o deprindere de viaţă.
Dezvoltarea de abilităţi de viaţă reprezintă focalizarea activităţilor pe formarea comportamentelor adaptative, prin valorificarea acestora, prin crearea unor situaţii de învăţare care transpun tinerii în viaţa reală.Totodată, abilităţile de viaţă se pot transfera (abilităţi de viaţă transferabile) putând realiza conexiuni cu competenţele specifice mediului formal de învăţare (şcoală, discipline scolare).

 

Abilităţile de viaţă pot fi:
– abilităţi de gestionare a emoţiilor;
– abilitatea de ascultare activă;
– abilitatea de comunicare persuasivă;
– abilitatea de asumare a responsabilităţilor;
– abilitatea de rezolvare a problemelor;
– abilitatea de lucru în echipă;
– abilitatea de învăţare independentă;
– abilitatea de gestionare a stresului;
– abilitatea de planificare şi organizare;
– abilitatea de gândire critică;
– abilitatea de luare a deciziilor, abilitatea de negociere;
– acceptarea diferenţelor;
– abilităţi tehnice;
– abilităţi de abordare a unui stil de viaţă sănătos, etc.

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă într-un mediu psihologic pozitiv, favorabil, ajută ca modalitate de răspuns la provocări, generând soluţii personale.

Prin campanii educaţionale de informare, dorim să oferim informaţii utile cu privire la modul în care ne putem dezvolta personal sănătos, să susţinem grupurile vulnerabile sau categoriile sociale dezavantajate, să prevenim fenomene ca abuzul , violenţa, violenţa domestică, delicvenţa, să susţinem educaţia incluzivă a persoanelor cu dizabilităţi.
De asemenea ne dorim să oferim suport în luarea deciziilor în ceea ce priveşte alegerile în procesul socio-profesional prin consiliere educaţională, consiliere vocaţională şi orientare profesională, atât tinerilor cât şi celor care sunt într-un impas profesional sau îşi doresc să se reorienteze din punct de vedere profesional.